Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek uzkrātas Jūsu datorā mūsu interneta vietnes apmeklējuma laikā. Ja vēlaties, sīkdatnes varat izdzēst jebkurā laikā, taču tā rezultātā dažas mūsu vietnes daļas var vairs nebūt izmantojamas. Lai izdzēstu sīkdatnes, atveriet savas pārlūkprogrammas izvēlni. Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, vienkārši noklikšķiniet uz pozīcijas „Vairāk par mūsu sīkdatnēm“ dialoga atvēruma apakšējā daļā.

Izmantojot bīdni dialoga atvēruma apakšējā daļā, Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažāda tipa sīkdatnes. Piezīme. Šis dialogs nedod iespēju pārvaldīt trešo pušu sīkdatnes, piemēram, sociālo mēdiju programmspraudņus.

Ar bīdņa palīdzību mainiet sīkdatņu iestatījumus

 • Nepieciešamās sīkdatnes ok
 • Sīkdatnes komfortam ok
 • Sīkdatnes statistikai ok
 • Sīkdatnes mērķvirzei ok

Šajā Interneta vietnē tiks

Šajā Interneta vietnē netiks

  • Nepieciešamās sīkdatnes: ļauj atcerēties sīkdatņu atļāvuma iestādījumu
  • Nepieciešamās sīkdatnes: sesijas sīkdatnes
  • Nepieciešamās sīkdatnes: ļauj atcerēties filtrēšanas iestādījumus, kas nodrošina meklēšanas funkcionalitāti vietnē
  • Nepieciešamās sīkdatnes: ļauj atcerēties filtrēšanas iestādījumus ziņu un preses rakstu filtram
  • Sīkdatnes komfortam: ļauj atcerēties izvēlēto rakstzīmju izmē
  • Sīkdatnes komfortam: ļauj atcerēties sociālo mēdiju iestādījumus
  • Sīkdatnes statistikai: ļauj paaugstināt statistiskajām funkcijām izmantojamo datu kvalitāti
  • Sīkdatnes statistikai: ļauj nodrošināt statistisko datu anonimizāciju
  • Sīkdatnes mērķvirzei: Jūsu interesēs tiek atlasīta piedāvājamā informācija un reklāmas, pamatojoties, piemēram, uz saturu, ko esat aplūkojis agrāk. (Šobrīd mēs neizmantojam mērķvirzes funkciju un mērķvirzes sīkdatnes.)

Lai Jūsu izdarītie iestādījumi stātos spēkā, šī lappuse tiks automātiski atsvaidzināta brīdī, kad Jūs noklikšķināsit uz pozīcijas "Saglabāt un aizvērt".

Sīkdatnes, kas tiek lietotas šajā interneta vietnē:


Nosaukums bosch_lv_cookies
Kategorija Nepieciešamās
Tips Pastāvīgas
Šī sīkdatne tiks glabāta maks. 12 mēnešus, vai arī līdz brīdim, kad jūs maināt savu sīkfailu iestatījumus.
Nolūks
Atceras Jūsu sīkdatņu iestatījumus.
1. pakāpe: nepieciešamās sīkdatnes pieņemtas
2. pakāpe: nepieciešmās un komforta sīkdatnes pieņemtas
3. pakāpe: nepieciešamās, komforta un statistikas sīkdatnes pieņemtas
4. pakāpe: nepieciešamās, komforta, statistikas un mērķvirzes sīkdatnes pieņemtas
 
 
Nosaukums gsafilter
Kategorija Nepieciešamās
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Atceras jūsu filtra iestatījumus, kas tiek izmantots meklēšanas funkcionalitātei šajā mājas lapā
 
Nosaukums lapfilter
Kategorija Nepieciešamās
Tips Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Atceras jūsu filtra iestatījumus, kas tiek izmantots meklēšanas funkcionalitātei šajā mājas lapā
 
 
Nosaukums fontstepper
Kategorija Komforta
Tips Pastāvīgs
Ja sīkdatnes atļauja ir komforta, statistikas vai mērķvirzes. Sīkdatnes tiek glabāti datorā ne ilgāk kā 12 mēnešus.
Nolūks Atceras iestatījumus attiecībā uz vēlamo fonta lielumu tekstam šajā tīmekļa vietnē.
 
Nosaukums acookie
Kategorija Statistikas
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Lietotāja datu anonimizēšana.
Šis sīkdatne tiek iestatīta ar Bosch statistikas serveri wts.bosch.com, kas atrodas Vācijā.
 
 
Nosaukums wt_fpc
Kategorija Statistikas
Tips Sesijas 1. Pakāpes (nepieciešmās), vai 2. Pakāpes (komforta) gadījumos.
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
  Pastāvīgas 3. Pakāpes (statistikas) un 4. pakāpes (mērķvirzes) gadījumos. Šī sīkdatne tiks glabāta maks. 12 mēnešus, vai arī līdz brīdim, kad jūs maināt savu sīkfailu iestatījumus.
Nolūks Lietotāja datu anonimizēšana.
 
Nosaukums e_c_s
Kategorija Statistikas
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Šis sīkfails satur informāciju par jūsu mājas lapas lietošanu, piemēram, nosūtītājvietne, pirmā apmeklētā vietne. Iegūtā informācija par tīmekļa vietņu izmantošanu anonīmā veidā tiek pārsūtīta uz statistikas serveri (statse.webtrendslive.com), ko uztur Webtrends Amerikas Savienotajās Valstīs.
 
 
Nosaukums e_c_e
Kategorija Statistikas
Tips Sesijas
Sīkdatnes eksistē, ja 1. pakāpe (nepieciešamās) vai 2. pakāpe (komforta) tiek izvēlētas. Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Šis sīkfails satur informāciju par jūsu mājas lapas lietošanu, piemēram, nosūtītājvietne, pirmā apmeklētā vietne. Iegūtā informācija par tīmekļa vietņu izmantošanu anonīmā veidā tiek pārsūtīta uz statistikas serveri (statse.webtrendslive.com), ko uztur Webtrends Amerikas Savienotajās Valstīs.
 
Nosaukums e_c_l
Kategorija Statistikas
Tips Pastāvīgas
Šī sīkdatne tiks glabāta maks. 12 mēnešus, vai arī līdz brīdim, kad jūs maināt savu sīkfailu iestatījumus.
Nolūks Sīkdatne saglabā informāciju par mūsu vietnes lietošanu. Iegūtā informācija par tīmekļa vietņu izmantošanu anonīmā veidā tiek pārsūtīta uz statistikas serveri (statse.webtrendslive.com), ko uztur Webtrends Amerikas Savienotajās Valstīs.
 
 
Nosaukums  
Kategorija Mērķvirze
Tips  
Nolūks Šī vietne neizmanto mērķvirzes funkcijas. Līdz ar to tā nesatur sīkdatnes mērķvirzes nolūkiem.
 

Sīkdatnes, kas tiek lietotas šajā interneta vietnē:
bosch_do_it.com and bosch-garden.com

 
Nosaukums BPTCompare-[Product category]:
Kategorija Komforta
Tips Pastāvīgs
Nolūks Lai salīdzinātu produktus tajā pašā kategorijā, ir uzstādāms, nospiežot pogu “Salīdzināt.”
 
Nosaukums BPTLeaf:
Kategorija Komforta
Tips Pastāvīgs
Nolūks Atceras Jūsu “Vēlmju sarakstu”
 
 
Nosaukums BPTRecent_diy and BPTRecent_garden:
Kategorija Komforta
Tips Pastāvīgs
Nolūks Atceras Jūsu skatītos produktus.
 
Nosaukums Localization:
Kategorija Komforta
Tips Pastāvīgs
Nolūks Atceras izvēlēto valodu.
 
 
Nosaukums surveyInfoShowed:
Kategorija Komforta
Tips Pastavīgs
Sīkdatne tiek glabāta jūsu datorā maks. 30 dienas.
Nolūks Atceras pēdējo reizi, kad tika rādītas aptaujas.
 
Nosaukums newsletterShowed:
Kategorija Komforta
Tips Pastavīgs
Sīkdatne tiek glabāta jūsu datorā maks. 30 dienas.
Nolūks Atceras pēdējo reizi, kad tika rādīts ziņu izvietojums.
 
 
Nosaukums durationStart:
Kategorija Nepieciešams aptauju iestatījumu attēlošanai
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Atceras laiku, ko jūs jau pavadījāt mūsu vietnē.
 
Nosaukums pageViews:
Kategorija Nepieciešams aptauju iestatījumu attēlošanai
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Atceras lapu skaitu, ko jūs apmeklējāt mūsu vietnē.
 
 
Nosaukums JSESSIONID:
Kategorija Nepieciešams
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Sesijas-ID tehniskai lietotāju atpazīšanai.
 
Nosaukums wt_fpc
Kategorija Statistikas
Tips Pastāvīgs
Šī sīkdatne tiks saglabāta Jūsu datorā maks. 1 dienu.
Nolūks Lietotāja datu anonimizēšana.
Šis sīkdatne tiek iestatīta ar Bosch statistikas serveri wts.bosch.com, kas atrodas Vācijā.
 
 

Sīkdatnes, kas tiek lietotas šajā interneta vietnē:
bosch-professional.com

Nosaukums __utma
Kategorija Statistikas
Tips Pastāvīgs
Šī sīkdatne tiks saglabāta maks. 2 gadus no iestatīšanas vai uzlabošanas
Nolūks Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un sesijas. Sīkdatne ir izveidota, kad javascript bibliotēkas izpilda un nav spēkā esošu __ utma sīkdatņu.Sīkfails tiek atjaunināts katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
 
 
Nosaukums __utmb
Kategorija Statistikas
Tips
Pastāvīgs
Šī sīkdatne tiks saglabāta apmēram 30 minūtes pēc iestatīšanas vai uzlabošanas
Nolūks Izmanto, lai noteiktu jaunas sesijas / apmeklējumus. Sīkdatne ir izveidota, kad javascript bibliotēkas izpilda un nav spēkā esošu __ utmb sīkdatņu.Sīkfails tiek atjaunināts katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
 
Nosaukums __utmc
Kategorija Statistikas
Tips Sesijas
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai jūsu apmeklējuma laikā mūsu mājas lapā. Vizīte beidzas, kad pārlūka logs vai pārlūkprogrammā ir slēgts.
Nolūks Šis sīkfails darbojas kopā ar __ utmb sīkdatnēm, lai noteiktu, vai lietotājs ir bijis jaunajā sesijā / apmeklējumā. Sīkfails tiek atjaunināts katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
 
 
Nosaukums __utmz
Kategorija Statistikas
Tips Pastāvīgas
Šī sīkdatne tiks glabāta maks. 6 mēnešus no iestatīšanas vai uzlabošanas brīža.
Nolūks Saglabā datplūsmu vai kampaņu, kas izskaidro, kā lietotājs sasniedzis šo vietni. Sīkdatne ir izveidota, kad javascript bibliotēka izpilda, un tiek atjaunota katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
 
Nosaukums BOPTBEUOCSccatId
Kategorija Sesijas
Tips Komforta
Nolūks Nosaka CCAT_ID, piemēram, no produkta detaļu vietnes.
 
 
Nosaukums JSESSIONID
Kategorija Sesijas
Tips Nepieciešamās
Nolūks Sesijas-ID tehniskai lietotājā identifikācijai