Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Daudzveidība uzņēmumā Bosch

Daudzveidība uzņēmumā Bosch

Korporatīvā kultūra ar patiesiem darbiniekiem

Internacionalizācija, sociālie tīkli, individualizācija, demogrāfiskās izmaiņas… Tās visas ir sociālās pārmaiņas, kas ietekmē arī darba pasauli. Dažādas idejas, pieredze, līderība un darba pieejas vienmēr ir veidojušas daļu no Bosch identitātes.

Daudzveidība ir ārkārtīgi būtiska radošām un inovatīvām idejām. Tādēļ daudzveidības pārvaldība ir galvenais Bosch komerciālo panākumu stūrakmens un būtiska daļa no mūsu korporatīvās stratēģijas.

Mūsu daudzveidības aspekti

Mūsu darbības pamatā ir korporatīvā kultūra, kas atzīst un novērtē daudzveidību kā priekšrocību – mēs vienmēr raugāmies no individuālās kompetences viedokļa. Mēs koncentrējamies uz četriem daudzveidības aspektiem – dzimums, paaudze, internacionalitāte un darba kultūra, kurā mūsu darbinieki var būt patiesi un katrs ar saviem karjeras plāniem, dzīvesveidu un personiskajiem mērķiem.

Dzimums: visiem vienādas iespējas

Dzimums: visiem vienādas iespējas

Uzņēmumā Bosch visiem ir vienādas iespējas neatkarīgi no dzimuma – tas attiecas arī uz vadošajiem amatiem. Mūsu vienlīdzīgo iespēju politika balstās uz tādiem projektiem un tīkliem kā women@bosch un Forum FiT – Sievietes tehnoloģiju jomā un mūsu vienāda atalgojuma principu.

Mūsu mērķis līdz 2020. gadam – 20% vadošo amatu visā pasaulē ieņem sievietes.

Paaudzes: (ne) vecuma jautājums

Paaudzes: (ne) vecuma jautājums

Kompetence nav vecuma jautājums. Svarīga ir praktiskās pieredzes un svaigu ideju kombinācija. Mūsu mērķis ir radīt darba vidi, kurā var sadarboties pat četras dažādas paaudzes.

Mēs veicinām dalīšanos ar zināšanām un esam atvērti dažādu paaudžu vajadzībām, tādēļ esam apņēmušies veicināt mūžizglītību un aktīvu veselības pārvaldību.

 
Internacionalitāte: viena pasaule, dažādi skatpunkti

Internacionalitāte: viena pasaule, dažādi skatpunkti

Kā starptautiskam uzņēmumam kultūru daudzveidība mums palīdz nodrošināt, ka pasaules tirgū piedāvājam labākos izstrādājumus un pakalpojumus.

Mēs saviem darbiniekiem piedāvājam starpkultūru un valodu kursus, kā arī individuālas izaugsmes programmas. Mēs aktīvi veicinām savstarpēju pieņemšanu un novērtēšanu Bosch dažādo darbinieku vidū, piemēram, ar tīkliem, forumiem un dažādiem pasākumiem.

Internacionalitāte padara mūs unikālus un spēcīgus.

Darba kultūra: labs līdzsvars starp profesionālo un privāto dzīvi

Darba kultūra: labs līdzsvars starp profesionālo un privāto dzīvi

Bosch veicina pāreju uz lielāku elastību un darba kultūru, kurā rezultāti ir svarīgāki par darba apmeklējumu. Labākais piemērs ir mūsu grupas mēroga projekts MORE, kas ļauj vadītājiem elastīgi strādāt no mājām vai uz nepilnu slodzi. Šādā veidā viņi var gūt pieredzi ārpus ierastā darbalaika.

Mēs meklējam cilvēkus, kuri domā netradicionāli un pilnībā izmanto Bosch daudzveidības potenciālu.