Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Dažādības sekmēti panākumi

Ieguldījums zaļajās idejās

This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bosch algo vairāk nekā 300 tūkstošus darbinieku, kas pārstāv 200 dažādas kultūras 300 atrašanās vietās aptuveni 150 valstīs. Gandrīz 30 tūkstoši pētnieku un izstrādātāju darbojas vairāk nekā 50 valstīs. Aptuveni 90 procenti pētniecības grupu ir starptautiskas. Tas nozīmē, ka būtiskākais ir laba sadarbība, īpaši tāpēc, ka lielākā daļa no tām tiek organizēta virtuāli. Pat atsevišķās ražotnēs, piemēram, inženierzinātņu centrā Abštatē, Heilbronnas tuvumā, darbiniekiem neliekas nekas neparasts iekļaut komandā 30 tautību cilvēkus.

Bosch ir izveidojis „Ievirzes namu” („House of Orientation”), radot vienotu bāzi visiem līdzstrādniekiem, garantējot, ka ikviens no viņiem uzņēmumā jūtas labi, un ļaujot viņiem pilnībā attīstīt savas spējas. Tas arī simbolizē Bosch vīziju un vērtības. Šai ziņā kopējās pamatvērtības uzņēmumam ir tikpat nozīmīgas kā dažādība, par ko Bosch ir uzņēmies saistības savā vērtību kodeksā un parakstot Vācijas Federālās valdības Dažādības hartu. Uzņēmumā Bosch darbinieku reģionālā un kultūras izcelsme savienojumā ar individuālajām īpašībām ir vispasaules panākumu pamatakmens.