Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Atbilstība

Compliance

Atbilstības nodaļas kontaktinformācija


Robert Bosch SIA
Atbilstības amatpersona
Mukusalas iela 101, Riga, LV-1004
Latvija

Bieži uzdotie jautājumi par atbilstību

Likumu prasību ievērošana

Bosch vērtību sarakstā ir ietverta „uzticamība, vārdu saskaņa ar darbiem un likumība”, tāpēc mēs esam par beznosacījumu atbilstību tiesiskumam. Lai uzsvērtu šī principa nozīmīgumu, mēs esam apkopojuši visus būtiskākos juridisko un uzņēmuma iekšējo noteikumu punktus vienotā „Lietišķās ētikas kodeksā”. Kodekss paskaidro, kāpēc mums šis princips ir tik svarīgs un sniedz mūsu līdzstrādniekiem norādes par to, kā veikt ikdienas darbību. Mēs gaidām, ka viņi bez iebildumiem piekrīt visiem būtiskajiem tiesiskajiem un starptautiskajiem noteikumiem, t. sk. „Sociālās atbildības principiem uzņēmumā Bosch”, kas apstiprināti 2004. gadā. Ar piederību organizācijai Transparency International, kurā mēs iestājāmies 1995. gadā, tiek likti pamati likumības principu nozīmīgumam.

Detalizētāka pārbaude

Papildinājumā Lietišķās ētikas kodeksam Bosch paplašina globālo atbilstības organizāciju, izveidojot korporatīvo atbilstības komiteju un katrā reģionā norīkojot atbilstības amatpersonu. Šis solis palīdz stiprināt mūsu pašreizējās profilakses un kontroles aktivitātes, kas ietver divkāršu kontroli, atsevišķu jomu amatpersonu rotāciju, striktu strādājošo un uzraugošo sistēmu nošķiršanu un regulārus auditus. Bez tam mēs informējam līdzstrādniekus visā pasaulē un uzsāksim obligātu informācijas un apmācību programmu. Jauno atbilstības sistēmu papildina uzticības tālruņa līnijas un e-pasta adreses ziņošanai par atbilstības pārkāpumiem, kā arī auditi, kas līdz šim ir veikti gan ražotnēs, gan pie piegādātājiem.