Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Ziņošana par atbilstības pārkāpumu

Atbilstība

Atbilstības nodaļas kontaktinformācija


Robert Bosch SIA
Atbilstības amatpersona
Mukusalas iela 101, Riga, LV-1004
Latvija

Ziņošana par atbilstības pārkāpumu

1. Personas datu un informācijas vākšana un apstrāde

Ziņojums par atbilstības pārkāpumu atbilstības amatpersonai ir iesniedzams brīvprātīgi. Tomēr, lūdzu, ņemt vērā, ka mēs varam pieņemt un apstrādāt ziņojumus tikai tad, ja apstiprināt, ka esat izlasījis un ievērojat šo datu aizsardzības brīdinājumu un piekrītat ziņojumu apstrādei te aprakstītajā veidā. Tāpēc lūdzam jūs apstiprināt piekrišanu, atzīmējot rūtiņu „Es piekritu”, pirms uzklikšķināt taustiņam „Turpināt” zem šī datu aizsardzības brīdinājuma. Pēc tam tiksiet virzīts uz attiecīgās kontaktinformācijas sadaļu.

Savu ziņojumu varat reģistrēt anonīmi, tomēr mēs iesakām sevi identificēt. Jebkurā gadījumā jūsu iesniegtās informācijas apstrādē tiks ievērota konfidencialitāte.

Ja ziņojumu par atbilstības pārkāpumu iesniedzat atbilstības amatpersonai, tā reģistrēs šādus personas datus un informāciju:

- jūsu vārdu un kontaktinformāciju (ja nevēlaties ziņojumu iesniegt anonīmi);

- vai esat uzņēmumā Bosch nodarbinātais;

- jūsu ziņojumā minēto personu vārdus un citus datus (piemēram, amatpienākumus, kontaktinformāciju);

- amatpārkāpuma aprakstu, kā arī gadījuma apstākļus, t. sk. laiku un vietu, skarto Bosch organizāciju un to, vai par notikušo ir informēta vadība;

- jūsu iespējamos jautājumus.

2. Personas datu un informācijas apstrāde un saglabāšana

Jebkuri jūsu atbilstības amatpersonai iesniegtie personas dati un informācija tiks saglabāta BOSCH COMPLIANCE HOTLINE (Bosch atbilstības uzticības dienestā). Bosch atbilstības uzticības dienestu nodrošina Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (turpmāk tekstā – BOSCH). Datubāzi, kurā tiek saglabāti jūsu iesniegtie personas dati un informācija, mitina un pārvalda NAVEX Global Inc., 6000 Meadows Road, Suite 200, Lake Oswego, OR 97035, USA (turpmāk tekstā – NAVEX Global). NAVEX Global pārvalda datubāzi LRN Corporation1100 Glendon Avenue, Suite 700, Los Angeles, CA 90024, USA (turpmāk tekstā – LRN) vārdā, kas savukārt darbojas BOSCH uzdevumā.

LRN un NAVEX Global stingri ievēro tā dēvētos drošības zonas principus, kas nodrošina ES pieejamo datu aizsardzības līmeni personu datu nosūtīšanai uz ASV. Drošības zonas principi ir pieejami

3. Piekļuve personas datiem un informācijai

Lai jūsu ziņojumu varētu apstrādāt, tam jābūt pieejamam, apstrādājamam un izmantojamam atbilstības amatpersonai, Atbilstības komitejai, kā arī tai norīkotam personālam, NAVEX Global biroja tehniskajam personālam un atbilstības amatpersonas vai Atbilstības komitejas pieaicinātām kompetentajām nodaļām.

Personas dati un informācija var tikt atklāta policijai un/vai citām tiesu vai izpildvaras iestādēm.

Iesaistītās personas, kas saņem un apstrādā personas datus un informāciju, var atrasties ASV vai citā valstī, kur netiek nodrošināta Eiropas Savienībā pieejamā datu aizsardzība.

Lūdzu ievērot, ka atbilstības amatpersonai iesniegtajā ziņojumā minētā persona piemērotā brīdī tiks informēta par ziņojuma iesniegšanu. Jūsu identitāte netiks atklāta, tomēr ikvienai jūsu ziņojumā minētajai personai ir tiesības prasīt korekcijas jūsu aprakstā par būtiskajiem apstākļiem, kas bijuši par iemeslu ziņojuma iesniegšanai.

4. Personas datu un informācijas uzglabāšana

Jūsu iesniegtie personas dati un informācija tiks glabāta tik ilgi, cik nepieciešams jūsu ziņojuma apstrādei (ieskaitot jebkurus kompetento nodaļu izmeklēšanu) vai, ja piemērojams, tik ilgi, cik nepieciešams, lai ierosinātu sankcijas, vai ja personas datus un informāciju nepieciešams saglabāt tiesiska pamatojuma dēļ.

5. Ierobežota lietošana – nekādu neparedzētu gadījumu!

Lūdzu ievērot, ka ar atbilstības amatpersonu drīkst sazināties, tikai lai iesniegtu ziņojumu par atbilstības pārkāpumu. Neparedzētos gadījumos vai ja jums nepieciešama cita veida ar atbilstību nesaistīta palīdzība, atrodiet kompetentu kontaktpersonu Bosch tīmekļa vietnē vai Bosch Global Net.