Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Lietišķās ētikas kodekss
Atbilstības tiesību aktiem principi

Atbilstības nodaļas kontaktinformācija


Robert Bosch SIA
Atbilstības amatpersona
Mukusalas iela 101, Riga, LV-1004
Latvija

Code_of_business

Lietišķās ētikas kodekss

Ievads Lietišķās ētikas kodeksam

Robert Bosch GmbH valdes priekšsēdētājs Francis Fērenbahs

No 1886. gadā Roberta Boša dibinātās „Smalkmehānikas un elektrotehnikas darbnīcas”, Bosch grupa ir izaugusi par pasaulē vadošo tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzēju. Vēstures gaitā uzņēmums ir vadījies pēc tā dibinātāja vērtībām un ētikas principiem. To skaitā ir likumības princips, kas katram no mums uzliek par pienākumu ievērot atbilstību to valstu tiesību aktiem, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība.

1921. gadā Roberts Bošs rakstīja: „Ilgtermiņā biznesa veidošana pēc godīgiem un skaidriem principiem būs visienesīgākais veids. Un biznesa pasaulē šāda pieeja tiek daudz vairāk cienīta, nekā to parasti iedomājas.” Šie vārdi izsaka pārliecību, kurai arī mēs šodien pilnībā piekrītam: pārliecību, ka uzticamība, vārdu saskaņa ar darbiem un jo sevišķi likumība ir obligāta uzņēmējdarbības panākumu sastāvdaļa.

Šīs stingrās saistības apvieno visus Bosch līdzstrādniekus visā pasaulē neatkarīgi no valstu robežām un kultūru atšķirībām. Likumība ir viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām, pats svarīgākais mums, valdes locekļiem. Mēs vēlamies, lai visi mūsu līdzstrādnieki ievēro stingru atbilstību visām tiesiskajām prasībām. Likuma pārkāpumi mūsu uzņēmumā netiek pieļauti. Šim nosacījumam nav izņēmumu.

Lai demonstrētu šī principa nozīmīgumu, mēs esam apkopojuši savu nostāju attiecībā uz likumiskajām prasībām un ētikas jautājumiem. Šīs vadlīnijas ar nosaukumu Lietišķās ētikas kodekss ir pieejamas visiem mūsu līdzstrādniekiem. Tās ir izstrādātas, iezīmējot to pamatstandartu aprises, ko mēs cenšamies stingri ievērot savā darbā, un paredzētas kā padomdevējs uzņēmējdarbības veikšanai „Bosch stilā”. Ja neesat drošs par to, vai grasāties/esat pieņēmis pareizu lēmumu, mēs mudinām jūs konsultēties ar inspektoru, jūsu reģionam norīkoto atbilstības amatpersonu vai Juridisko nodaļu.

Mēs kopā uzņemamies atbildību par sava uzņēmuma reputāciju. Lietišķās ētikas kodekss un Bosch vērtības ir stingrs pamats, lai veidotu uzticēšanos, kas ir tik nozīmīga mūsu uzņēmējdarbības panākumiem.