Lai nodrošinātu šīs vietnes pilnu funkcionalitāti, nepieciešams izmantot sīkdatnes. Lūdzam aktivizēt sīkdatņu apstrādi un atsvaidzināt savu pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas atsvaidzināšanas tiks parādīts sīkdatņu pārvaldīšanas dialogs.

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj paaugstināt vietnes funkcionalitāti un lietošanas komfortu, kā arī nodrošina statistiskās informācijas apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat izmainīt sīkdatņu iestādījumus, noklikšķinot uz pozīcijas „Izmainīt iestādījumus“. Ja piekrītat šādai sīkdatņu izmantošanai, noklikšķiniet uz pozīcijas „Jā, es piekrītu“. Mūsu privātuma politika

 

Vērtības

Vērtības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepazīstieties ar mūsu misijas ziņojumu

Mūsu vērtības — uz tām mēs balstām savu darbību

Bosch vienmēr ir bijis uzņēmums, kura darbību virza tā vērtības. Daudzas no mūsu vērtībām ieviesa jau uzņēmuma dibinātājs Roberts Bošs (Robert Bosch), bet gadu desmitu laikā tās ir mainījušās, un ir radušās arī jaunas vērtības. Mūsu vērtības atspoguļo to, kā mēs vadām savu biznesu - mūsu profesionālo ētiku saskarsmē ar biznesa partneriem, investoriem, darbiniekiem un sabiedrību.

 
One

Koncentrēšanās uz nākotni un rezultātiem

Mūsu darbības ir vērstas uz rezultātu sasniegšanu. Tādā veidā mēs varam nodrošināt panākumus nākotnē. Turklāt tas rada stabilu pamatu arī uzņēmuma un fonda sociālajām iniciatīvām.

Two

Atbildība un ilgtspēja

Mēs rīkojamies atbildīgi sava uzņēmuma interesēs, ņemot vērā arī mūsu darbību ietekmi uz sociālo un ekoloģijas jomu.

 
 
Three

Iniciatīva un apņemšanās

Mēs rīkojamies paši pēc savas iniciatīvas, uzņemamies korporatīvo atbildību un mērķtiecīgi strādājam, lai sasniegtu savus mērķus.

Four

Atklātība un uzticēšanās

Uzņēmumam svarīgus jautājumus risinām laicīgi un atklāti. Tas ir labākais pamats attiecībām, kas balstītas uz uzticēšanos.

 
 
Five

Godīgums

Mēs izturamies godīgi pret saviem kolēģiem un biznesa partneriem un uzskatām šo godīgumu par savu korporatīvo panākumu stūrakmeni.

Six

Uzticamība, ticamība un likumība

Mēs apsolām tikai to, ko varam izdarīt, uzskatām līgumus par saistošiem, kā arī cienām un ievērojam likumus visos biznesa darījumos.

 
 
Seven

Daudzveidība

Mēs novērtējam un veicinām daudzveidību tās sniegtās bagātības dēļ un uzskatām to par neatņemamu daļu no saviem panākumiem.