Pāriet uz galveno saturu
Bosch Latvijā

Privātuma politika

Robert Bosch SIA datu aizsardzības principi

Privātuma politika

SIA Robert Bosch datu aizsardzības paziņojums

SIA Robert Bosch (turpmāk „Bosch” vai „mēs”) sveic jūs savās interneta lapās un mobilajās lietotnēs (kopā sauktas arī par „tiešsaistes piedāvājumiem”)! Pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un produktiem.

1. Bosch respektē jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība visā personas datu apstrādes gaitā, kā arī visu biznesa datu drošība ir svarīga rūpe, ko mēs ņemam vērā savos biznesa procesos. Personas datus, kas ir savākti, jums apmeklējot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir iekļauta mūsu uzņēmuma politikā.

2. Pārzinis

Bosch ir pārzinis, kas atbild par jūsu datu apstrādi; izņēmumi ir izklāstīti šajā datu aizsardzības paziņojumā.

Mūsu kontaktinformācija:

Robert Bosch SIA,
Mūkusalas iela 101, Rīga, Latvija, LV-1004
E-pasta adrese: rblv@lv.bosch.com
Tālruņa numurs: +371 67802080

3. Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

3.1 Apstrādātās datu kategorijas

Jūsu personas datus mēs varam ievākt vairākos veidos. Personas datus, kurus mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, sadarbojoties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes veidlapas, saņemot mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un informāciju par tiem vai arī apmeklējot mūsu apkalpošanas centrus). Jūsu personas datus varam ievākt arī no ārējiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas datos, kurus mēs ievācam, ietilpst, piemēram, šādas datu kategorijas:

 • vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati un PVN maksātāja numurs;
 • kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. korporatīvajiem klientiem mēs varam apkopot informāciju, kas saistīta ar jūsu ieņemamo amatu un kontaktinformāciju pārstāvētajā uzņēmumā, kā arī informāciju par jūsu pilnvarām (pārstāvības tiesības);
 • informāciju, kas saistīta ar attiecībām ar klientiem, piemēram, saziņu ar klientiem, klientu kontaktinformāciju, atbildes un atsauksmes, izpēti par mūsu pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredīta informāciju;
 • maksātnespējas novērtējumu un informāciju par parādsaistībām (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apmēru, īpašumu adreses un citu informāciju, ko saņemam no parādu piedziņas vai kredītu uzraudzības iestādēm); un
 • saraksti vai citus datus, kas, izpildot līguma nosacījumus.

3.2 Apstrādes principi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līgumiskie pamatdati, līguma uzskaites un maksājuma dati, kas ir personas identitātes izpausme.

Mēs savācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (tostarp arī IP adreses) tikai tad, ja tam ir likumā noteikts juridiskais pamats vai arī ja esat mums devis piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai šajā jautājumā, piemēram, veicot reģistrāciju.

3.3 Apstrādes mērķi un juridiski iemesli

Jūsu personas datu apstrādes galvenais mērķis ir pakalpojumu sniegšana, līguma izpilde vai sagatavošana, kā arī klientu attiecību pārvaldība un uzturēšana ar jums kā indivīdu vai arī kā uzņēmumu, kuru jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pilnvarotais vai kā citādi. Šajā gadījumā personas datu apstrāde balstās uz līgumu, kas noslēgts starp mums, vai uz mūsu likumīgajām interesēm, ja līgums ir noslēgts starp jūsu pārstāvēto uzņēmumu un mums.

Mūsu deleģētie pakalpojumu sniedzēji un mēs apstrādājam jūsu personas datus arī šādiem mērķiem.

3.3.1 · Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana

Juridiskais pamats: galvenokārt mūsu likumīgās intereses tiešajā tirdzniecībā, ciktāl tas notiek saskaņā ar datu aizsardzību un konkurences tiesībām.

3.3.2 · Atbilde uz lietotāju uzdotajiem jautājumiem, izmantojot veidlapu

Juridiskais pamats: galvenokārt mūsu likumīgās intereses, kas attiecas uz tiešo tirdzniecību un produktu un pakalpojumu uzlabošanu, ja vien tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likumiem, respektīvi, līguma izpildi un piekrišanu.

3.3.3 · Darbības traucējumu noteikšana drošības apsvērumu dēļ

Juridiskais pamats: savu juridisko pienākumu izpilde datu drošības jomā un galvenokārt likumīgās intereses, novēršot pakalpojumu traucējumus un aizsargājot savus piedāvājumus.

3.3.4 · Pašreklāma un citu reklamēšana, kā arī tirgus izpēte un sasniedzamības analīze, kas tiek veikta likumā atļautajā apjomā un iesaistīto piekrišanas gadījumā

Juridiskais pamats: piekrišana vai galvenokārt mūsu likumīgās intereses, kas attiecas uz tiešo tirdzniecību, ja vien tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likumiem.

Mēs varam jums sūtīt e-pasta ziņas, lai sniegtu visjaunāko informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem. Šādā gadījumā jūsu personas datu apstrāde tiks balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm sniegt jums būtisku informāciju par Robert Bosch un piedāvāt savus produktus un pakalpojumus. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas. Ja piemērojamie likumi pieprasa piekrišanu personas datu apstrādei, sūtot mārketinga paziņojumus, jūsu personas dati tiks apstrādāti, tikai balstoties uz jūsu piekrišanu.

3.3.5 · Mūsu tiesību aizsardzība un aizstāvēšana

Juridiskais pamats: mūsu likumīgās intereses, īstenojot un aizstāvot savas tiesības.

3.3.6 · Apmācību organizēšana (dalībnieku reģistrācija, apmācība, sertifikātu izsniegšana, apmācības drošības organizēšana)

Lai nodrošinātu iepriekšminētos procesus, mums jāsaņem un jāapstrādā šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija un cita informācija, kas nepieciešama apmācības dalībnieku identificēšanai, uzņemšanas procesa organizācijai, kā arī dalībnieku datu pārvaldībai un attiecīgās informācijas glabāšanai. Lai reģistrētu apmācības sertifikātus, balstoties uz jūsu piekrišanu, tiks saglabāti jūsu personas dati.

3.3.7 · Garantijas un pēcgarantijas pakalpojumu sniegšana

Lai sniegtu garantijas un pēcgarantijas pakalpojumus, mums jāsaņem un jāapstrādā šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija, personas kods, dati par personu apliecinošu dokumentu, PVN maksātāja numurs, kā arī cita informācija, kas vajadzīga pakalpojumu sniegšanai. Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik vien būs nepieciešams to apstrādes mērķu īstenošanai, kā arī saskaņā ar piemērojamo likumu un regulējumu prasībām.

Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde, nodrošinot tiešsaistes Bosch PowerTools servisa centra portālu, lai pasūtītu mūsu produktu remonta pakalpojumus. Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, lai nodrošinātu jums piekļuvi Bosch PowerTools servisa centra portālam, kas ļaus jums tiešsaistē pieprasīt pakalpojumus, sadarboties ar mums un saņemt informāciju par pakalpojumu.

3.3.8 · Atbildes uz lietotāju pieprasījumiem tiešsaistes Bosch PowerTools servisa centra portāla saziņas veidlapas ietvaros
Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde vai likumīgas intereses produktu/pakalpojumu uzlabošanā.

3.3.9 · E-komercijas tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana
Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde, nodrošinot tiešsaistes „Bosch Business Portal“ un mūsu produktu pasūtīšanas iespēju. Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, lai nodrošinātu piekļuvi mūsu „Bosch Business Portal“, kas ļaus jums tiešsaistē iegādāties Bosch produktus, sadarboties ar mums un saņemt informāciju par Bosch produktiem. „Bosch Business Portal“ ir paredzēts Robert Bosch biznesa klientiem, kuri ir oficiāli reģistrēti uzņēmēji un izmanto Bosch produktus savā komercdarbībā.

3.3.10 · Atbildēšana uz lietotāju pieprasījumiem tiešsaistes partnera portāla „Bosch Business Portal“ saziņas veidlapas ietvaros
Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde vai likumīgas intereses produktu/pakalpojumu uzlabošanā.

3.3.11 · E-pasta biļetena nosūtīšana pamatojoties uz saņēmēja piekrišanu
Juridiskais pamats: Piekrišana.

3.3.12 · Izlozes, akcijas, konkursi
Juridiskais pamats: Ja mēs piedāvājam jums piedalīties loterijā, akcijā vai konkursā, mēs izmantosim jūsu informāciju, lai reklamētu savus produktus pilnā normatīvajos aktos noteiktajā apmērā vai tādā apmērā, kādā to atļauj šis punkts. Sīkāka informācija par konkursiem ir atrodama attiecīgajos loteriju, akciju vai konkursu dalības nosacījumos.

3.4 Žurnāldatnes

Ikreiz, kad jūs izmantojat internetu, jūsu pārlūkprogramma pārsūta noteiktu informāciju, kuru mēs glabājam tā sauktajās žurnāldatnēs.

Mēs glabājam žurnāldatnes, lai konstatētu pakalpojumu traucējumus, kā arī drošības apsvērumu dēļ (piemēram, uzbrukuma mēģinājuma izmeklēšanas nolūkā) septiņas dienas un pēc tam tās izdzēšam. Žurnāldatnes, kas jāuztur pierādījumu iegūšanas nolūkā, netiek dzēstas līdz attiecīgā incidenta atrisināšanai, un katrā atsevišķā gadījumā tās var tikt nodotas izmeklēšanas iestādēm.

Žurnāldatnes tiek izmantotas arī analīzes nolūkos (neizmantojot IP adresi vai pilnīgu IP adresi); sk. moduli „Operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu, ieskaitot papildinājumus (piemēram, Flash Player)”;
http statusa kods (piem., Pieprasījums veiksmīgs vai Pieprasītais fails nav atrasts).

3.4.1 · ”Pašreklāma un citu reklamēšana, kā arī tirgus izpēte un sasniedzamības analīze, kas tiek veikta likumā atļautajā apjomā vai balstoties uz piekrišanas sniegšanu”

Žurnāldatnēs tiek saglabāta šāda informācija:

 • gala ierīces IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras piekļūts tiešsaistes piedāvājumam;
 • tās tīmekļa vietnes interneta adrese, no kuras piekļūts tiešsaistes piedāvājumam (tā sauktā izcelsmes vai atsauces tīmekļa adrese);
 • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, ar kuru tikusi nodrošināta piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
 • izgūto failu vai informācijas nosaukums;
 • datu pārklājuma datums un laiks, kā arī ilgums;
 • pārsūtīto datu apjoms;
 • operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu, ieskaitot papildinājumus (piemēram, Flash Player;
 • http statusa kods (piem., Pieprasījums veiksmīgs vai Pieprasītais fails nav atrasts).

3.4.2. · Čatbots

Šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros jums tiek sniegta iespēja tērzēšanas veidā iegūt informāciju par mūsu sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem. Izmantojot šo iespēju, tērzēšana tiek ierakstīta. Pēc tērzēšanas attiecīgā saruna drīz tiks izdzēsta, ja vien tā neietilpst atbalsta vai dienesta pieprasījumā. Pēdējā gada tērzēšanas saturs tiek savienots ar jūsu klienta kontu un tiks saglabāts līguma saistību izpildes nolūkā.

3.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.

3.6 Datu pārsūtīšana

3.6.1 · Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Jūsu personas dati parasti tiek pārsūtīti citiem pārziņiem tikai tad, ja tas nepieciešams līgumsaistību izpildei vai ja mums vai kādai trešajai personai ir likumīgas intereses, kas attiecas uz datu pārsūtīšanu, vai arī tad, ja esat devis savu piekrišanu. Sīkāka informācija par juridisko pamatojumu un saņēmējiem vai to kategorijām iekļauta sadaļā Nolūki un juridiskais pamatojums (sk. 3.3.).

Turklāt dati var tikt nodoti citiem pārziņiem arī tad, ja mums ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar likumu, administratīvu vai tiesas rīkojumu dēļ.

3.6.2 · Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs iesaistām ārējos pakalpojumu sniedzējus tādu uzdevumu veikšanā kā mārketinga pakalpojumi, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības dienesta pakalpojumi.

Mēs šos pakalpojumu sniedzējus izvēlamies ar vislielāko rūpību un regulāri uzraugām, jo īpaši attiecībā uz to, cik rūpīgi tie veic glabāto datu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot likumus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

3.6.3 · Pārsūtīšana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam pārsūtīt personas datus saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, tā saucamajās trešajās valstīs. Šādos gadījumos pirms pārsūtīšanas pārliecināmies, vai datu saņēmējs nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni un vai jūs esat piekritis datu pārsūtīšanai.

Jums ir tiesības saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un to noteikumu kopiju, kas atspoguļo attiecīgo vienošanos par atbilstīga datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet sadaļā Kontaktinformācija sniegtās norādes (sk. 13.).

3.7 Glabāšanas ilgums; glabāšanas periodi

Jūsu datus parasti glabājam tik ilgi, cik vien tas ir nepieciešams, lai īstenotu savus tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai arī tik ilgi, kamēr vien mums ir likumīga interese par datu glabāšanu (piemēram, pēc savu līgumsaistību izpildes mums joprojām var būt likumīgas intereses ar pasta palīdzību īstenot mārketinga pasākumus). Visos citos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, izņemot datus, kas mums ir jāglabā, lai izpildītu juridiskos pienākumus (piemēram, saskaņā ar nodokļu kodeksā un komerckodeksā noteikto saglabāšanas periodu mums ir pienākums nodrošināt līgumu un rēķinu pieejamību noteiktā laika periodā).

4. Sīkdatņu izmantošana

Lai izmantotu mūsu tiešsaistes pakalpojumu, var būt vajadzīgas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas var tikt saglabāti jūsu ierīcē, kad jūs izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Izsekošanu iespējams veikt, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Informācija tiek īpaši apstrādāta, izmantojot pikseļu tehnoloģiju un/vai veicot žurnāldatņu analīzi.

4.1 Kategorijas

Mēs šķiram sīkdatnes, kas ir noteikti vajadzīgas tiešsaistes pakalpojuma tehnisko funkciju darbībai, no tādām sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem, kas nav obligāti nepieciešami, lai nodrošinātu tiešsaistes pakalpojumu tehniskās funkcijas.

Parasti tiešsaistes pakalpojumus var izmantot bez sīkdatnēm, kas tiek izmantotas netehniskiem mērķiem.

4.1.1 · Tehniskiem nolūkiem vajadzīgās sīkdatnes

Ar tehniskiem līdzekļiem nepieciešamām sīkdatnēm jāsaprot sīkdatnes, bez kurām tehniski nav iespējams nodrošināt tiešsaistes pakalpojumus. Tajās ietilpst, piemēram, sīkdatnes, kas glabā datus, lai panāktu vienmērīgu video vai audio materiālu atskaņošanu. Šādas sīkdatnes pēc vietnes atstāšanas tiks izdzēstas.

4.1.2 · Sīkdatnes un izsekošanas mehānismi, kas nav vajadzīgi tehniskiem nolūkiem

Mēs izmantojam mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismus. Šādas sīkdatnes un izsekošanas mehānismus lietojam tikai tad, kad jūs katrā atsevišķā gadījumā iepriekš esat devis savu piekrišanu. Izņēmums ir sīkdatne, kas saglabā jūsu pašreizējo privātuma iestatījumu statusu (izvēles sīkdatne). Šī sīkdatne ir iestatīta, pamatojoties uz uzņēmuma likumīgajām interesēm.

4.2 Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, mēs un mūsu partneri varam jums sniegt piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu interesēm, kas izriet no jūsu kā lietotāja uzvedības analīzes:

4.2.1 · Statistika

Izmantojot statistikas rīkus, mēs konstatējam, piemēram, jūsu lapas skatījumu skaitu.

Reklāmguvumu uzskaite

Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri jūsu datorā atstāj sīkdatni (reklāmguvumu sīkdatne), ja mūsu vietnei esat piekļuvis, izmantojot attiecīgā partnera reklāmu. Parasti šīs sīkdatnes pēc 30 dienām vairs nav derīgas. Ja jūs apmeklējat noteiktas mūsu vietnes lapas un sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, mēs un attiecīgais reklāmguvumu partneris varam saņemt informāciju, ka noteikts lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika novirzīts uz mūsu vietni. To var izdarīt arī vairākās ierīcēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkdatni, tiek izmantota, lai apkopotu statistiku un reģistrētu kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un tikuši novirzīti uz vietni ar reklāmguvumu uzskaites tagu.

4.2.2 · Sociālo tīklu spraudņi

Dažās mūsu tiešsaistes pakalpojuma lapās ir iekļauts citu pakalpojumu sniedzēju saturs un pakalpojumi (piemēram, Facebook, Twitter), kas arī var izmantot sīkdatnes un aktīvos moduļus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par sociālo tīklu spraudņiem, lūdzu, skatiet sadaļu Sociālo tīklu spraudņi (sk. 7).

4.3 · Pārskats par mūsu izmantotajiem mārketinga instrumentiem un sīkdatnēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka rīku izmantošana var ietvert jūsu datu pārsūtīšanu saņēmējiem ārpus EEZ, kur nepastāv pietiekams datu aizsardzības līmenis saskaņā ar VDAR (piemēram, ASV). Lai iegūtu sīkāku informāciju šajā jautājumā, lūdzu, skatiet turpmāk sniegto atsevišķo mārketinga instrumentu aprakstu.

 • Nosaukums: Google Analytics
  Piegādātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija
  Funkcija: lietotāju uzvedības analīze (lapu meklēšana, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidonīmu lietotāja profilu izveidošana, pamatojoties uz reģistrētu Google lietotāju informāciju par dažādām ierīcēm (vairāku ierīču izsekošana), pseidonīmu lietotāja datu bagātināšana ar mērķi Google sniegta grupai specifiska informācija, atkārtota mērķauditorijas atlase, UX pārbaude, reklāmguvumu uzskaite un atkārtota mērķauditorijas atlase kopā ar Google Ads
 • Nosaukums: Google Tag Manager
  Piegādātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija
  Funkcija: vietņu tagu administrēšana, izmantojot lietotāja interfeisu, programmu kodu integrācija mūsu vietnēs
 • Nosaukums: Google Ads
  Piegādātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija
  Funkcija: sludinājumu izvietošana, atkārtots mārketings, reklāmguvumu uzskaite
  Papildu informācija ir pieejama vietnē https://adssettings.google.com/authenticated

4.4 Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Jūs varat pārvaldīt savus sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus pārlūkprogrammā un/vai mūsu privātuma iestatījumos. Piezīme Jūsu veiktie iestatījumi attiecas tikai uz konkrētajā gadījumā izmantoto pārlūkprogrammu.

4.4.1 · Visu sīkdatņu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visas sīkdatnes, lūdzu, dariet to savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

4.4.2 · Iestatījumu pārvaldība, kas attiecas uz sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem, kas nav vajadzīgi tehniskiem nolūkiem

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, jums sīkdatņu slānī tiks uzdots jautājums, vai piekrītat, ka mēs attiecīgi izmantojam mārketinga sīkdatnes vai izsekošanas mehānismus. Mūsu privātuma iestatījumos jūs varat atsaukt piekrišanu vai sniegt piekrišanu vēlāk.

5. Google

5.1 Google Maps

Šajā lapā, lietojot API, tiek izmantots karšu pakalpojums Google Maps. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija. Lai izmantotu Google Maps funkcijas, jāsaglabā jūsu IP adrese. Informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google LLC serveri ASV un saglabāta tur. Šīs lapas nodrošinātājs nekādā veidā neietekmē šo datu pārsūtīšanu. Mēs izmantojam Google Maps, lai pievilcīgi noformētu savus tiešsaistes piedāvājumus un atvieglotu tīmekļa vietnē minēto vietu atrašanu. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par lietotāju datu apstrādi, lūdzu, skatiet Google konfidencialitātes politiku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 Google reCAPTCHA

Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību, lietojot dažādas veidlapas, mēs izmantojam uzņēmuma Google LLC pakalpojumu Google reCAPTCHA. tos lietojam galvenokārt tāpēc, lai atšķirtu, vai datus ievadījusi fiziska persona vai arī to krāpnieciskā nolūkā veikusi iekārta, vai notikusi automātiska datu apstrāde. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Pakalpojums ietver IP adreses un, ja nepieciešams, citu Google sniegtajam reCAPTCHA pakalpojumam vajadzīgo datu nosūtīšanu uzņēmumam Google. Šim nolūkam ir piemērojami atšķirīgi Google LLC datu aizsardzības noteikumi.

Sīkāka informācija par Google LLC konfidencialitātes politiku ir pieejama vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 Google tīmekļa fonti

Lai panāktu vienotu fontu attēlošanu, šī vietne izmanto tā dēvētos tīmekļa fontus, kurus nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija. Kad jūs piekļūstat lapai, pārlūkprogramma kešatmiņā ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi atveidotu tekstus un fontus. Lai to īstenotu, jūsu pārlūkprogrammai jāveido savienojums ar Google serveriem. Tādējādi Google saņem informāciju, ka mūsu tīmekļa vietnei tika piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fontu izmantošana ļauj mums vienoti un pievilcīgi atveidot savus tiešsaistes piedāvājumus. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, jūsu dators izmantos standarta fontu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google tīmekļa fontiem, lūdzu, skatiet vietni https://developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politiku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Microsoft Azure satura piegādes tīkls

Lai pilnveidotu mūsu tiešsaistes piedāvājuma ielādes ātrumu, izmantojam Azure satura piegādes tīkla (CDN) pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji ir Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmonda (Redmond), WA 98052-6399, ASV, un Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstauna (Leopardstown), Dublina (Dublin), 18 D18, Īrija.

CDN palīdz ātrāk nodrošināt mūsu tiešsaistes piedāvājuma saturu – īpaši lielas multivides datnes, piemēram, grafiku, tekstu vai skriptus, izmantojot ģeogrāfiski sadalītu serveru tīklu, tādējādi saīsinot ielādes ilgumu.

CDN pakalpojumu izmantošanas pamatā ir mūsu svarīgākās leģitīmās intereses par efektīvu mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanu VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Šīs apstrādes ietvaros personas dati tiek nosūtīti uz ASV. Nosūtīšanas pamatā ir Eiropas standarta līguma klauzulas, kurās Microsoft garantē Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz saviem sniegtajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par privātumu saistībā ar Microsoft CDN pakalpojumu ir pieejama šeit: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Microsoft privātuma politika ir pieejama šeit: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. Sociālo tīklu spraudņi

Savos tiešsaistes piedāvājumos mēs izmantojam dažādu sociālo tīklu, tā sauktos spraudņus; šajā sadaļā tiks atsevišķi aplūkots katrs no tiem. Spraudņu izmantošanas brīdī jūsu interneta pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Tādējādi attiecīgais pakalpojuma sniedzējs iegūs informāciju, kuru jūsu interneta pārlūkprogramma izmanto konkrētās mūsu tiešsaistes piedāvājuma lapas piekļuvei pat tad, ja jums nav attiecīgā pakalpojumu sniedzēja konta vai tieši tobrīd neesat tajā pieteicies. Žurnāldatnes (tostarp arī IP adrese) no jūsu interneta pārlūkprogrammas tiek tieši pārsūtītas uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri, kur tās nepieciešamības gadījumā tiek saglabātas. Pakalpojumu sniedzēja galvenā mītne vai tā serveris var atrasties ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV). Spraudņi darbojas kā neatkarīgi sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju paplašinājumi. Tāpēc mēs nespējam ietekmēt situāciju, nosakot, kādus datus ar sociālo tīklu spraudņiem ievāc un glabā sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji. Datu vākšanas mērķus un apjomu, turpmāku datu apstrādi sociālajā tīklā, kā arī ar to saistītās tiesības un savas privātās sfēras aizsardzībai atbilstīgos iestatījumus var uzzināt attiecīgā sociālā tīkla sniegtajā informācijā par datu aizsardzību. Jums nevajadzētu izmantot attiecīgos spraudņus, ja nevēlaties, lai sociālā tīkla pakalpojumu sniedzēji iegūst datus par šo tiešsaistes piedāvājumu vai turpina šos datus izmantot.

7.1 Sociālo tīklu spraudņi ar divu klikšķu risinājumu

Izmantojot tā dēvēto divu klikšķu risinājumu, mēs aizsargājam jūs no iespējas, ka mūsu tīmekļa vietņu apmeklējuma laikā sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji pēc noklusējuma varētu izmantot un novērtēt šos apmeklējumus. Piekļūstot mūsu interneta piedāvājuma lapai, kas satur šādus spraudņus, tie tiek deaktivizēti. Spraudņi netiek aktivizēti, kamēr jūs nenoklikšķināt uz norādītās pogas.

7.2 Sociālā tīkla „Facebook” spraudņi

Facebook nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija, izmantojot www.facebook.com, un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija, izmantojot www.facebook.de (Facebook). Pārskats par Facebook izmantotajiem spraudņiem un to izskatu pieejams šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; informācija par Facebook datu aizsardzību pieejama šeit: http://www.facebook.com/policy. 7.3. · Sociālā tīkla Twitter spraudņi Twitter pakalpojumus nodrošina Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublina 2, D02 AX07 Īrija, (Twitter). Pārskats par Twitter izmantotajiem spraudņiem un to izskatu pieejams šeit: https://developer.twitter.com/; informācija par Twitter datu aizsardzību pieejama šeit: https://twitter.com/de/privacy. 7.4. · Sociālā tīkla LinkedIn spraudņi LinkedIn pakalpojumus nodrošina LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn).

Pārskats par LinkedIn izmantotajiem spraudņiem un to izskatu pieejams šeit: https://developer.linkedin.com/plugins;
informācija par LinkedIn datu aizsardzību pieejama šeit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

Šis tiešsaistes piedāvājums izmanto video platformu YouTube, kuru nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (YouTube). YouTube ir platforma, kas nodrošina audio un videofailu atskaņošanu. Piekļūstot attiecīgai mūsu piedāvājuma lapai, iegultais YouTube atskaņotājs izveidos savienojumu ar YouTube, lai pārsūtītu vai atskaņotu attiecīgo video vai audio failu. Šajā procesā uz YouTube kā atbildīgo struktūru arī tiek nosūtīti dati. Mēs neatbildam par to, kā YouTube apstrādā šos datus. Sīkāka informācija par savākto datu apjomu un mērķi, par turpmāku jūsu datu apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube, kā arī par savām tiesībām un nosakāmajām datu aizsardzības iespējām pieejama YouTube konfidencialitātes politikā.

9. Saites uz ārējiem kanāliem

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm − ar mums nesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem. Pēc noklikšķināšanas uz saites mēs vairs nekādā veidā nespējam ietekmēt personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu, kas tiek pārsūtīti trešajām personām pēc noklikšķināšanas uz saites (piemēram, IP adrese vai vietnes, kurā atrodas saite, tīmekļa adrese), tāpēc ka mēs dabiski atsakāmies kontrolēt trešo personu rīcību. Mēs neuzņemamies atbildību par to, kā šāda veida personas datus apstrādā trešās personas.

10. Nodrošinājums

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un piemērojamos datu aizsardzības likumus. Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu drošības līmeni un pasargātu mūsu pārvaldībā esošos datus, jo īpaši no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, pazaudēšanas, izmaiņām vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstīgi tehnoloģiskajai attīstībai.

11. Lietotāja tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet sadaļā Kontaktinformācija sniegto informāciju (sk. 13.). To darot, lūdzu pārliecinieties, vai jūs ir iespējams precīzi identificēt.

11.1 Tiesības uz informāciju un piekļuvi

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu, uzzinot, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti vai ne, un, ja tas tiek darīts, piekļuvi saviem personas datiem.

11.2 Tiesības uz labojumiem un dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai neprecīzi personas dati tiktu laboti. Ciktāl ir izpildīti likumu nosacījumi, jums ir tiesības pieprasīt savu datu papildināšanu vai dzēšanu.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir nepieciešami rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības nolūkiem, vai datiem, kam ir piemērojams likumā noteikts glabāšanas termiņš. Tomēr, ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde tiks ierobežota (skatiet turpmāk tekstā).

11.3 Apstrādes ierobežošana

Ciktāl ir izpildīti likumu nosacījumi, jums ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu.

11.4 Datu pārnesamība

Jums joprojām būs tiesības iegūt datus, ko esat mums nodevis strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai, ciktāl tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai dati tiktu pārsūtīti trešajām personām.

11.5 Tiesības iebilst

11.5.1 · Iebildumi pret tiešo mārketingu

Turklāt jūs tāpat varat jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ var gadīties, ka, neskatoties uz jūsu iebildumiem, jūsu dati ir izmantoti jau īstenotas akcijas laikā.

11.5.2 · Iebildumi pret datu apstrādi „likumīgo interešu” gadījumā

Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ciktāl to pamato „likumīgās intereses”. Šādos gadījumos mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien nesniegsim pārliecinošu juridisko pamatojumu, kas ir svarīgāks par jūsu tiesībām.

11.6 Piekrišanas atsaukšana

Ja esat mums sniedzis piekrišanu savu datu apstrādei, jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā, kas būs spēkā arī attiecībā uz turpmāku apstrādi. Datu apstrādes likumība pirms piekrišanas atsaukuma paliks nemainīga.

11.7 Tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei. Jums ir tiesības vērsties pie savas valsts vai dzīvesvietas atbildīgās uzraudzības iestādes, vai arī pie uzraudzības iestādes, kas atbild par mūsu darbību.

Tā ir: Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

12. Izmaiņas datu aizsardzības politikā

Mēs paturam tiesības mainīt drošības un datu aizsardzības pasākumus. Šādos gadījumos mēs atbilstīgi mainīsim savu paziņojumu par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības paziņojuma visjaunāko redakciju.

13. Kontaktinformācija

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā Pārzinis (sk. 2.).
Lai īstenotu savas tiesības un ziņotu par datu aizsardzības incidentiem, lūdzu, izmantojiet šo saiti:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLV.

Lai ziņotu par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Attiecībā uz ieteikumiem un sūdzībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi mēs iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

Datu aizsardzības inspektors
Informācijas drošība un privātums (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442, Štutgarte (Stuttgart)
VĀCIJA

vai
rakstiet uz e-pasta adresi: DPO@bosch.com

Jaunākā redakcija: 06.11.2023.