Pāriet uz galveno saturu
Bosch Latvijā

Facebook “Bosch Latvija” kanāla datu aizsardzības paziņojums

Datu aizsardzības paziņojums

Robert Bosch SIA (turpmāk “mēs” vai “mūs”) pateicas par uzņēmuma Facebook lapas (arī “fanu lapas”) apmeklējumu un izrādīto interesi.

Mums rūp jūsu datu aizsardzība personas datu apstrādes kontekstā. Mūsu fanu lapas apmeklējuma laikā savāktie jūsu personas dati tiek apstrādāti konfidenciāli un tikai atbilstoši tiesību noteikumiem.

Pārzinis un privātuma politika / datu aizsardzības paziņojums

Saistībā ar fanu lapu jūsu datu apstrādes atbildīgais pārzinis ir Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija un Robert Bosch SIA, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, Latvija.

Facebook privātuma politiku skatiet šajā saitē. Politikā ietverta arī informācija par saziņas veidiem ar Facebook, ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz datu aizsardzību.

Mūsu datu aizsardzības politikas paziņojumu aicinām skatīt Bosch mājas lapā. Ja rodas jebkādi jautājumi par jūsu datu aizsardzību, varat mums sūtīt arī e pastu uz adresi rblv@lv.bosch.com vai zvanīt +371 678 020 80.

Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

Facebook veiktā datu apstrāde

Facebook apstrādā jūsu personas datus, kad apmeklējat mūsu fanu lapu. Sīkāku informāciju par Facebook apstrādāto personas datu veidu un jūsu datu aizsardzības tiesībām attiecībā uz Facebook, skat. iepriekš minēto Facebook privātuma paziņojumu. Mēs nevaram ietekmēt Facebook datu apstrādi.

Piedaloties Bosch organizētos Facebook konkursos, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar Privātuma politikas noteikumiem un piekrītat savu datu nodošanai un apstrādei balvas saņemšanai uzvaras gadījumā.

Noregulējumu iespējas un piekļuve statistikas datiem

Facebook ļauj mums koriģēt šādus mūsu fanu lapas noregulējumus un piekļūt šādiem datiem:

  • Mēs varam izvēlēties mūsu Facebook fanu lapas mērķauditoriju un mūsu fanu lapā publicējamās ziņas. Noregulējumi tiek koriģēti, balstoties uz vispārējiem parametriem (piem., vecuma grupu, valodu, reģionu, interesēm), kas ļauj adresēt mūsu saturu konkrētām grupām. Nav iespējams uzrunāt vai identificēt individuālas personas, balstoties uz noregulējumu korekcijām, ko Facebook ļauj mums veikt.
  • Facebook piešķir mums piekļuvi statistiskajām analīzēm, kas nodrošina informāciju par mūsu fanu lapas izmantošanu. Analīzes, kurām mums ir piekļuve, nav piemērotas, lai individuāli izvērtētu izvēlētu personu pārlūkošanas ieradumus. Mums ir piekļuve tikai apkopotiem datiem (piemēram, apmeklējumu skaitam, saņemto 'patīk' skaitam, sekotāju skaitam, izcelsmes reģionam, vecuma grupai, dzimumam), kas nodrošina informāciju par mūsu klientūru un mūsu fanu lapas lietošanu. Sīkāku informāciju par Facebook nodrošināto statistiku skatīt šeit.

Mēs nevaram ietekmēt Facebook datu apstrādi nekādā citā veidā. Mēs apstrādājam šos datus, lai publicētu saturu mūsu fanu lapā, uzrunājot atbilstošo mērķauditoriju, kā arī labāk izprastu un optimizētu mūsu fanu lapas lietošanu.

Sakaru līdzekļi, kurus mēs izmantojam saziņai ar jums

Varat mums nosūtīt ziņojumu, izmantojot Facebook. Nosūtot mums ziņojumu, izmantojot Facebook, mēs no Facebook saņemam šādus datus:

  • Ienākošais ziņojums
  • Vārds
  • Profila attēls
  • Pielikumi
  • Balss ziņojumi

Šo datu izmantošana ļauj mums apstrādāt jūsu jautājumus un sniegt atbildes (piemēram, izmantojot mūsu fanu lapu, jūs varat nosūtīt mums jautājumus par mūsu produktiem, un mēs jums atbildēsim). Mēs izmantojam šos datus apkopotā un anonimizētā formā, lai labāk izprastu mūsu fanu lapas lietošanu. Attiecībā uz šo mēs varam analizēt, kādas personu grupas (piemēram, lietotāji, privātpersonas, darbinieki), kurās valstīs un kādā valodā izmanto mūsu fanu lapā piedāvātos saziņas kanālus. Apstrādātie personas dati tiek izdzēsti ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc jūsu ziņojuma saņemšanas.

Mēs pārsūtīsim jūsu sniegtos personas datus tai Bosch juridiskajai struktūrvienībai, kas ir atbildīga par jūsu jautājuma apstrādi (piemēram, ja jautājums attiecas uz produktu, ko izplata cita Bosch juridiskā struktūrvienība). Atbildīgā Bosch struktūrvienība var atrasties ārpus EEZ. Šādos gadījumos mēs pārsūtīsim jūsu personas datus saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, tā saucamajās trešajās valstīs. Šādos gadījumos pirms pārsūtīšanas mēs nodrošinām atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Jums ir tiesības saņemt pārskatu par trešo valstu adresātiem, kā arī vienošanās kopiju attiecībā uz īpašiem noteikumiem par atbilstoša datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. Šim nolūkam izmantojiet kontaktinformāciju, kas sniegta mūsu iepriekš minētajā paziņojumā par datu aizsardzību.

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumiskās intereses (ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai, attiecīgos gadījumos, esošās līgumattiecības (ES VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Ziņojumus, ko nosūtāt mums, izmantojot Facebook, apstrādā arī Facebook. Sīkākai informācijai par Facebook datu apstrādi skat. iepriekš minēto Facebook privātuma politiku.

Sīkāka informācija un jūsu tiesības

Sīkāku informāciju par jūsu datu apstrādi un savām tiesībām skatiet iepriekš saistītajā datu aizsardzības paziņojumā. Tur atrodama arī informācija par saziņas veidiem ar mums, ja vēlaties saņemt informāciju par saviem personas datiem un pieprasīt piekļuvi tiem, vai arī vēlaties ziņot par datu aizsardzības incidentu.